Adatkezelési tájékoztató (GDPR-szabályzat)

 

Az Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft. az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazza a személyes adatok kezelése során.

Mint adatkezelő kötelező érvényűként ismeri el magára nézve a következő jogszabályokat:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR

– az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései

Kötelezettséget vállal továbbá, hogy a tevékenysége során felmerülő adatkezelése megfelel az adatvédelmi szabályzatban leírtaknak és az érvényben lévő jogszabályoknak.

Az Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft. mint adatkezelő ügyfelei személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, illetve az ajánlatkérés, megbízás, vásárlás, közösségi média-kampány, stb. során birtokába került információkat bizalmasan kezeli, és azok védelméért mindent megtesz.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz!

 1. Adatkezelő adatai

Cégnév: Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft.

Cégjegyzékszám: 10-09-026756


Adószám: 13621238-2-10

Székhely: 3000 Hatvan, Esze Tamás út 6-8.

Adatkezelő neve: Majerszki Gyula

Postacím: 3031 Zagyvaszántó, Jókai út 14/a

E-mail: info@edenkertcsarda.hu

Telefon: +36 20 962 4699

Honlap: www.edenkertcsarda.hu

 1. Oldallátogatás – sütikezelés

A megadott domainnéven az üzemeltető a weboldal alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása és anonim statisztikák készítése érdekében sütiket, vagyis speciális kódolt adatsort használ. Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, és a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését.

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a sütik automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre sütit küldtek. Fontos tudni azonban, hogy a sütik használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését!

A sütik nélkülözhetetlenek a weboldal és annak egyes funkciói működéséhez. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „munkamenet sütivel” (session cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét. A böngészőablak bezárásával, majd a böngésző későbbi újranyitásával ez a bejelentkezett státus érvényben marad. A munkamenet süti nem teszi lehetővé a felhasználó személyes azonosítását, sem olyan adatok gyűjtését, amellyel a felhasználó egyértelműen azonosítható. A munkamenet süti marketingcélokra sem használható fel, sem a böngészési előzmények megállapítására.

A munkamenet süti a látogatói számítógép és a kiszolgáló szerver összerendelését segíti elő, így a forgalom megfelelő szerverhez terelését teszi lehetővé. Jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés. Az adat tárolása a honlap látogatói munkamenetének befejezéséig tart.

 

 1. Webszervernaplózás

A webszerver automatikusan naplózza az www.edenkertcsarda.hu oldalra látogatók tevékenységét, melyet 7 napig őriz meg.

Az adatkezelés célja a weboldal funkcionalitása, keresőoptimalizálása, megfelelő kényelmi elemek biztosítása, jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott aloldalak címe, a www.edenkertcsarda.hu weboldal böngészését megelőzően megtekintett oldal címe, a felhasználó által használt böngésző típusa és verziószáma, a felhasználó internetszolgáltatója és a használt IP-címe.

 • Külső szolgáltatók naplózása:

A weboldal HTML-kódja az üzemeltetőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, a szervere a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP-cím, böngésző, operációs rendszer adatai, látogatott oldal címe, látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 • Külső szolgáltatók sütikezelése

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik féltől származó sütik letiltását (a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség).

A harmadik féltől származó sütiket a weboldal megtekintésekor, de nem az Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft. webcíméről, hanem a harmadik fél domainjéről tölti le a felhasználó böngészője. A harmadik fél (pl.: Google, Facebook, Youtube) ezen sütik segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák az adott harmadik fél ún. „third-party” moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit). A harmadik féltől származó sütik (Third party cookies) az érintett harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.

Az Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft. weboldalán az alábbi harmadik féltől származó sütik fordulhatnak elő:

 • Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)
 • Google AdWords Remarketing (célja: a Google Inc. által biztosított hirdetési lehetőségek használata)
 • Facebook Pixel (célja: anonim statisztikák generálása a facebook.com-ról érkező látogatók számának meghatározására, valamint a Facebook.com által nyújtott hirdetési lehetőségek használata)

Mivel az Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft. nincs ellenőrzési jogköre a harmadik féltől származó sütikre vonatkozóan, ezért kérjük a felhasználókat, hogy tekintsék át ezen harmadik felek sütikre vonatkozó tájékoztatóit!

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A weboldal működéséhez használt harmadik féltől származó sütik és modulok adatkezelési és adatvédelmi irányelvei itt tekinthetők meg:

 

 1. Személyes adatok

 

 • Adatfelvétel

Az Édenkert Csárda és Fogadó a weboldalon keresztül vagy e-mailban érkező ajánlatkérést, szobafoglalásra, asztalfoglalásra vagy ételrendelésre vonatkozó szándékot, beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 • Adattovábbítás

Az adatok kezelésére, feldolgozására az Édenkert Csárda és Fogadó munkatársai jogosultak. Az adatok kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Az ezzel összefüggő szolgáltatások biztosításához szükséges adatkezelések és az alkalmazott adatfeldolgozó személyek a következők lehetnek:

Adatszolgáltató: Oláh Gábor, e.v. Website tárhelyszolgáltatás Székhely: 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán u. 12.  (NAIH-146066/2018)

Az Édenkert Csárda és Fogadó Rubin 2005 Kft. a problémamentes kapcsolattartás miatt a gmail.com levelezőrendszerét használja. Adatszolgáltató: Google LLC (“Google”) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – gmail.com
Továbbított adatok: név, e-mailcím, garanciák: Privacy Shield

 • Adatvédelmi incidens

Az Édenkert Csárda és Fogadó és szolgáltatói mindent megtesznek az általuk kezelt adatok védelméért. Az Édenkert Csárda és Fogadó mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Adatvédelmi incidenseket a következő címen lehet bejelenteni: info@edenkertcsarda.hu

 • Személyes adatok védelme

Az Édenkert Csárda és Fogadó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek adatok tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül vagy jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adja ki. Az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

 1. Jogok, jogorvoslat
 • Tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja. Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy az Édenkert Csárda és Fogadó módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mailcímét). Az Édenkert Csárda és Fogadó a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet értesíti.

 • Törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti az Édenkert Csárda és Fogadótól a személyes adatainak a törlését. Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Édenkert Csárda és Fogadó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha:

– az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

– illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Édenkert Csárda és Fogadó zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Édenkert Csárda és Fogadó nem kezeli.

 • Profilalkotás, automatikus döntéshozatal

Ezen adatokat anonimizált, az érintettel össze nem kapcsolható módon kezelik és tárolják. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 • Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett jogorvoslattal élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Majerszki Gyula

Postacím: 3031 Zagyvaszántó, Jókai út 14/a

Tel.: +36 20 962 4699

E-mail: info@edenkertcsarda.hu

 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu